Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úspech ste VY!

Podvodníkom odzvonilo

 

... sú takmer všade. Poradím vám, ako sa im môžete vyhnúť ...

 


       Každého určite zaujíma, ako rozlišovať serióznu ponuku od tej podvodnej? Kto dnes už nemá nejakú skúsenosť s podvodnou prácou cez internet? Asi 95% ľudí, ktorí si hľadajú akýkoľvek spôsob zárobku cez internet už bolo oklamaných. A ja sama tiež nie som výnimkou. Preto vám ponúkam jednoduchý nástroj, ako odlíšite serióznu ponuku práce na internete od tej podvodnej.


Pozorne si prečítajte nižšie uvedené. Nie je to nič zložité, zvládne to naozaj každý, stačí keď po prijatí akejkoľvek ponuky strávite navyše 10 minút na internete a overíte si ponuku sami nasledovne:

 

 1. Každý, kto vám ponúka akúkoľvek prácu, musí mať zmluvu so sprostredkovateľom práce so všetkými právnymi náležitosťami, čo môže byť veľká firma, pracovná agentúra či SZČO. Jednoducho musí mať IČO, ktoré musí byť okrem iných právnych náležitostí napísané aj na zmluve, ktorú s vami uzatvára. Tento sprostredkovateľ musí mať oprávnenie ponúkať prácu od začiatku svojej činnosti, čo je minimálne Osvedčenie o živnosti alebo Živnostenský list. Pokiaľ je to nejaká pracovná agentúra, ktorá Vám hľadá konkrétne zamestnanie na zmluvu, musia mať viazanú živnosť "Sprostredkovanie zamestnania za úhradu" a musí byť zapísaná v zozname sprostredkovateľov za úhradu, ktorý nájdete k stiahnutiu TU. Avšak, vždy si pozrite aktuálnosť zoznamu.


 2. Pokiaľ od vás niekto žiada poplatok ešte predtým, ako vám prácu sprostredkuje, prípadne s vami vopred neuzavrie zmluvu či dohodu, ide jednoznačne o podvod. Pretože každý sprostredkovateľ vám musí dať najskôr podpísať PRÁVOPLATNú zmluvu, so všetkými právnymi náležitosťami, až tak posielate peniaze.  Pokiaľ však nemáte vopred podpísanú zmluvu so sprostredkovateľom, v žiadnom prípade nikomu bez vopred podpísanej, právne podloženej zmluvy neposielajte peniaze!!! Pretože túto chybu dnes robí veľa dôverčivých ľudí. (Mala by to byť zmluva napr. "Zmluva o sprostredkovaní zamestnania", "Zmluva o sprostredkovaní", "Zmluva o obchodnej spolupráci"). Každý zamestnávateľ, sprostredkovateľ či akýkoľvek poskytovateľ práce, služby alebo činnosti vám musí poskytnúť všetky podmienky spolupráce a musíte s ním podpísať zmluvu ešte predtým, ako mu pošlete peniaze. (mnoho podvodníkov vám totižto nechce poslať ani svoje identifikačné údaje: Názov firmy, IČO, miesto podnikania,... to sú údaje verejne dostupné a nie žiadne tajomstvo, takže nemá prečo zatajovať svoje identifikačné údaje. Tiež vám niekto iba pošle "zmluvu" k nahliadnutiu, ale realita môže byť neskôr iná, preto trvajte najskôr na vzájomnom podpísaní zmluvy, na to máte právo.) Už na základe tohto môžete vedieť, že ide jednoznačne o podvodnú ponuku.


 3. Preto stačí, že do vyhľadávača zadáte názov firmy, ktorá vám poskytuje prácu. Firma alebo živnostník  vám musí poskytnúť minimálne obchodný názov a svoje IČO, podľa ktorého ho nájdete v Živnostenskom registri (tu nájdete malé firmičky, prípadne živostníkov a nájdete tu tiež aj mňa) alebo v Obchodnom registri (tu nájdete veľké firmy). Pokiaľ firmu, ktorá vám ponúka prácu nenájdete v živnostenskom, prípadne obchodnom registri, ide jednoznačne o podvodnú ponuku. Pokiaľ nájdete firmu v Živnost. alebo Obchodnom registri, tiež si všimnite od kedy má oprávnenie ponúkať prácu a od kedy on reálne prácu ponúka. Množstvo "firiem" ponúkalo prácu dlhú dobu na čierno a to je tiež ďalším dôležitým znakom neserióznosti firmy alebo podnikateľa.


 4. Firmu alebo živnostníka, kotrý vám ponúka prácu či spôsob zárobku odporúčam overiť aj v zozname dlžníkov či náhodou nedlhuje štátu napr. na daniach, prípadne sociálnej či zdravotnej poisťovne. Uvedené tiež veľa povie o solventnosti "podnikateľa". Zoznam dlžníkov nájdete na stránke TU.

 5. Taktiež na internete nájdete, referencie na danú firmu. Upozorňujem, že nie všetky blogy, kde ľudia oklamaní ponukou práce cez internet píšu, sú dôveryhodné, pretože niektorí  "oklamaní" sa oklamali sami vlastnou vinou (z dôvodov napr.: neprečítali si podmienky spolupráce, nevykonávali prácu zodpovedne, preto bola s nimi ukončená spolupráca,....), prípadne sú to klamlivé komentáre konkurencie, prípadne rôznych neprajníkov. Preto odporúčam kontaktovať priamo sprostredkovateľa práce, ktorý si musí uvedené komentáre adekvátne obhájiť.


 6. Tí, ktorí ponúkajú prácu už pre študentov od 15 rokov ju ponúkať nemôžu. Podľa Zákonníka práce spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ alebo sprostredkovateľ práce však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. Pretože podľa Zákonníka práce je možné poskytnúť prácu študentom až od 16 rokov či už je to akákoľvek práca na zmluvu či na dohodu. Zákonník práce ustanovuje, že práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná Aj v takom prípade si dajte pozor na ponúkanú prácu.


 7. Veľký pozor si dávajte aj pri ponukách, ktoré nemajú žiadny produkt a iba prefinancovávajú peniaze. V takom prípade ide o pyramídovú hru alebo tzv. lietadlo a ako všetci dobre vieme, pyramídová hra alebo lietadlo sú zakázané. Avšak nemýľte si dva biznis modely - Affiliate marketing  alebo Sieťový marketing tzv. MLM tieto dva nástroje sú úplne bežné a legálne využívané v projektoch prác cez internet. Pretože práve uvedené dva nástroje si neznalí ľudia mýlia s pyramídovou hrou.


 8. Preto v konečnom dôsledku odporúčam, aby ste sprostredkovateľovi práce zavolali, prípadne ho požiadali o osobné stretnutie. To je zárukou kvalitných a serióznych služieb. Telefonicky alebo na osobnom stretnutí vám musí sprostredkovateľ akejkoľvek práce alebo činnosti poskytnúť všetky dostupné informácie o ponúkanej práci bez akýchkoľvek zavádzajúcich informácií.


 9. Tiež si ešte pred podpisom zmluvy riadne zmluvu prečítajte a podpíšte ju iba v prípade, že rozumiete všetkým bodom zmluvy. Pokiaľ vám nie je čo i len "maličkosť" jasná, tak si vopred radšej všetko ujasnite s poskytovateľom práce, aby neskôr nedošlo k nedorozumeniam. Pretože podpisom a doručením zmluvy obom zúčastneným stranám,  sa stáva zmluva platná. A v žiadnom prípade nikomu neposielajte peniaze skôr, ako nepodpíšete vy aj sprostredkovateľ zmluvu.


 10. Pokiaľ ste sa už do nejakej činnosti cez internet zapojili a dotyčná firma či živnostník, pre ktorú/ktorého pracujete neustále alebo veľmi často mení svoje identifikačné údaje, prípadne kontakty, tiež si ho/ju priebežne preverte, pretože ani to nie je seriózne. Stabilná firma, prípadne podnikateľ či živnostník nemôže často meniť identifikačné údaje, meno, prípadne kontakty bez adekvátneho zdôvodnenia. Pokiaľ si podnikateľ či firma zmení svoje identifikačné údaje, meno a kontakty počas svojej činnosi, môže to byť iba z dôvodu, že sa firma alebo podnikateľ presťahoval, prípadne si rozšíril svoju činnosť. V prípade, že zistíte, že ešte pred časom, keď ste pracovali s firmou/podnikateľom, nemal na svoju činnosť oprávnenie, okamžite s ním ukončite spoluprácu. Tiež je to nedôveryhodná firma.

 11. Pozor však na rôzne bezplatné internetové práce, prípadne klikačky, pokiaľ ich niekto šíri, to neznamená, že vám sprostredkuje prácu, vtedy ho nemusíte hľadať v živnostensom ani obchodnom registri. Takto dnes prácu cez internet sprostredkuje množstvo ľudí, vrátane mňa. Preverujete si iba osobu, ktorá vám má konkrétne vyplatiť odmenu za prácu a nie sprostredkovateľa, teda medzičlánok, ktorý vám prácu ponúkol a bolo iba na vás či ju prijmete alebo nie. Za vyplácanie odmien, prípadne provízií je vždy zodpovedná osoba či firma, s ktorou ste podpísali zmluvu, prípadne registrovaním na ich stránku ste súhlasili s ich podmienkami spolupráce.


RADA NA ZÁVER:

AK SA VÁM ZDÁ PONUKA NEDÔVERYHODNÁ A TEN, KTO VÁM PRÁCU PONÚKA VÁM O NEJ NEVIE ALEBO NECHCE POVEDAŤ VIAC, PRÍPADNE VÁM O POSKYTOVATEĽOVI PRÁCE NEPOSKYTNE VIAC INFORMÁCIí. V ŽIADNOM PRÍPADE NA TAKÚTO PONUKU NEREAGUJTE NA 99% IDE TOTIŽTO O PODVODÚ PRÁCU ČI PODVODNÍKA. 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLO:

PRÁCA, KDE MÔŽETE ZAROBIŤ VEĽA PEŇAZÍ TAKMER BEZ NÁMAHY, TAKÁ PRÁCA NEEXISTUJE. V OPAČNOM PRÍPADE BY SME UŽ BOLI VŠETCI DÁVNO MILIONÁRI.

NIKDY, NIKDY, NIKDY,... NEPOSKYTUJTE SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE NIKOMU, POKIAĽ VÁM ON SÁM NEPOSKYTNE SVOJE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AKO PRVÝ, POKIAĽ SA JEDNÁ O AKÉHOKOĽVEK POSKYTOVATEĽA PRÁCE A NIKDY NEPOSIELAJTE VOPRED NIEKOMU PENIAZE NA ÚČET. NIKTO OD VÁS NEMôŽE PÝTAŤ PENIAZE ZA PRÁCU VOPRED. JE TO AUTOMATICKY PODVOD.

 


Boli ste už oklamaný/á? Ako postupovať v takom prípade, keď to nechcete nechať len-tak?

      Aj v takomto prípade vám viem poradiť. Pokiaľ ste už boli oklamaný/á a prišli ste o malé alebo veľké peniaze, ale máte obavy alebo sa vám nechce oslovovať žiadne úrady? V takom prípade si to radšej rozmyslite a zamyslite sa nad tým, že nahlásením podvodníka môžete pomôcť nielen sebe, ale možno ďalším desiatkam, stovkam či tisíckam oklamaným ľuďom.

Alebo máte iba podozrenie na nekalú činnosť, stačí, ak ju nahlásite na niektorú z nižšie uvedených adries a bude podozrivému poslaná kontrola a príslušné orgány budú už s ním/ňou riešiť situáciu.

Nemáte sa vôbec čoho báť, pretože stačí napísať jeden email (vo vlastnom mene alebo aj anonymne) do štyroch rôznych inštitúcií a oni budú musieť dotyčnú osobu, ktorá vás oklamala prešetriť.

1. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny: kontrola@upsvr.gov.sk

2. Daňové riaditeľstvo: duba-ba.kontakt@financnasprava.sk

3. Príslušný okresný alebo krajský úrad policajného zboru, v kontaktoch na ich stránke si nájdete príslušný úrad, odkiaľ podvodník pochádza, pokiaľ neviete, odkiaľ podvodník pochádza, napíšte do Bratislavy, oni vaše oznámenie postúpia príslušnému obvodu: TU KLIKNITE NA STRÁNKU

4. Živnostenský úrad (na uvedenej stránke si nájdite príslušný úrad podľa regiónu): TU KLIKNITE NA STRÁNKU

Čo presne máte napísať do správy?

      Je to veľmi jednoduché. Napíšte všetky známe skutočnosti o dotyčnej osobe, ktorá vás oklamala. Jej meno, priezvisko, adresu, telefón, email, č. účtu, kde ste jemu/jej posielali peniaze,... Jednoducho všetky skutočnosti, ktoré viete o podvodníkovi. Ako pracuje, čo ponúka, prípadne v čom konkrétnom vás oklamal.

Vyššie uvedené je veľmi dôležité a určite nič nenechajte na náhodu. Veď za to nič nedáte, keď napíšete jeden email na 4  adresy, môžete iba pomôcť nielen sebe, ale aj iným.

 


TOPlist